Vergroen je reis,

doneer een boom

Waar planten we jouw boom?

De gespaarde bomen staan voor de helft in de tropen, waar ze sneller CO2 opnemen. De andere helft planten we in Nederland. Grotendeels in bestaande en voor iedereen toegankelijke bossen, voor een ander deel op kleinschaligere locaties. De bossen worden aangelegd met jonge bomen, met boomsoorten die behoren tot de Potentiële Natuurlijke Vegetatie. Soorten dus, die op de plek van aanplant van nature zouden kunnen groeien.

Wanneer, waar en hoeveel bomen zijn er geplant?

Maart 2020: De Pan in Noord-Brabant In bosgebied De Pan in Maarheze wordt een gemengd bos aangelegd. Er worden verschillende boomsoorten aangeplant, zoals beuken, wintereiken, zomereiken, berken, winterlindes, zoete kersen, esdoorns en tamme kastanjes. Ook struiken als hulst en vuilboom krijgen er een plek. Zo wordt de biodiversiteit van het gebied flink vergroot, en wordt De Pan het leefgebied van egels, hazen en reeën, maar ook vogelsoorten als de buizerd, wielewaal en boomklever.
 
November 2019: Kibale National Park in Oeganda

In november 2019 gaan we voor de vierde keer planten! Ditmaal gaan er 5.000 bomen naar Oeganda, naar het Kibale National Park, waar ontbossing enorme gevolgen heeft gehad voor planten, dieren én mensen. De Uganda Wild Life Authority (UWA) is  gestart met een herbebossingproject om het nationaal park terug te brengen in zijn originele staat en het ecosysteem te herstellen. Je leest er meer over in de nieuwsrubriek.

 

November 2018: Hollandse Hout, Waalse Bos + tropen

30 november 2018 werden er alweer voor de derde keer Samen voor Groen-bomen geplant. Ruim 9.500 gingen er de grond in. Zo’n 3.750 in het Hollandse Hout; een bijzonder natuurgebied tussen Lelystad en de Oostvaardersplassen in Flevoland. Nog eens ca. 1.000 bomen waren voor het Waalse Bos. De resterende bomen lieten we groeien in de tropen.

 

December 2017: Klinkenbergerplas + tropen

Al in december 2017 plantten we nog eens 3.000 Samen voor Groen-bomen, waarvan 1.500 in de Klinkenbergerplas bij Oegstgeest. De overige 1.500 bomen werden geplant in een speciaal project in de tropen.

 

Maart 2017: Bentwoud + tropen

In maart 2017 hebben we de eerste 2.800 Samen voor Groen-bomen geplant. De helft daarvan, dus 1.400 bomen, in het Bentwoud; een nieuw natuur- en recreatiegebied tussen Zoetermeer/Benthuizen en Waddinxveen/Boskoop. De andere helft ging naar de tropen.

Iedere keer zoeken we samen met Trees for All en het Nationaal Bossenfonds weer een nieuwe locatie.

 

De projecten in de tropen

De temperatuur op aarde stijgt. Met als gevolg hitte, watergebrek, regen- en stormoverlast en stijgende zeespiegels. Door bomen te planten winnen we tijd terug. Want CO2-uitstoot kun je compenseren door bosprojecten. Omdat bossen in de tropen nog meer CO2 opnemen dan in Nederland, is het ook het meest effectief om daar de bomen te planten. Als we in die projecten de lokale bevolking een cruciale rol te geven, zorgen we er tegelijk voor dat degenen die het meest lijden onder klimaatveranderingen weer extra inkomsten kunnen genereren.

Trees for All heeft verschillende bosprojecten in de tropen. In deze bosprojecten van Trees for All kweekt de lokale bevolking de bossen op, en assisteert ze bij het uitplanten. Zo levert het project levert weer werkgelegenheid op. Elk jaar bepalen we samen met Trees for All in welk project de bomen worden geplant.