Vergroen je reis,

doneer een boom

Waar planten we jouw boom?

Jouw donaties geen een op een naar plantlocaties in Nederland. In Nederland planten we grotendeels in bestaande en voor iedereen toegankelijke bossen, voor een ander deel op kleinschaligere locaties. De bossen worden aangelegd met jonge bomen, met boomsoorten die behoren tot de Potentiële Natuurlijke Vegetatie. Soorten dus, die op de plek van aanplant van nature zouden kunnen groeien. We streven ernaar om elk jaar in een ander deel van Nederland bomen te planten.

Daarnaast plant Arriva zelf ook bomen in de tropen, waar bomen nog sneller CO2 opnemen. In de bosprojecten van Trees for All kweekt de lokale bevolking de bossen op, en assisteert ze bij het uitplanten. Zo levert het project weer werkgelegenheid op.

Wanneer, waar en hoeveel bomen zijn er geplant?

Eerste kwartaal 2024: Brabant, Overijssel en Alphen aan den Rijn

Samen met ARK Rewilding Nederland plant Trees for All nieuw leembos in het Brabantse Groene Woud. Samen voor Groen helpt een handje met maar liefst 1000 bomen! Zo werken we aan het herstellen, uitbreiden én versterken van deze zeldzame bossen, die het thuis zijn van allerlei unieke planten en dieren.

Daarnaast gaan er 1250 bomen naar Overijssel. De provincie Overijssel wil de landschappen in de provincie een impuls geven, door het aanleggen en herstellen van landschapselementen, bomen en heggen die de structuren vormen van onze landschappen. Dat is belangrijk voor vergroting van de biodiversiteit, verbetering van het klimaat en vergroening bij de boeren.

Nog eens 1200 bomen ten slotte gaan er naar Boskoop, waar samen met Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn een klein moeras- en recreatiebos wordt geplant. Dat nieuwe bos versterkt de bestaande natuur en zorgt voor verbinding tussen andere natuurgebieden. Zo zorgen we onder andere voor extra leefgebied voor allerlei planten en dieren, waardoor de biodiversiteit een boost krijgt!

Vierde kwartaal 2023: Fryslân, Gelderland en Alphen aan den Rijn

Eind 2023 planten we nogmaals 1000 bomen in Friesland. Deze bomen geven het landschap een uniek karakter. Ook zijn ze een belangrijke bron van biodiversiteit: talloze planten en dieren vinden er hun voedsel, een schuilplek of de ruimte om zich voort te planten.

Daarnaast gaan er 1250 bomen de grond in in Gelderland. Samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland en grondeigenaren legt Trees for All daar verschillende soorten landschapselementen aan, zoals kleine bosjes en bosranden. Zo wordt niet alleen nieuw groen aangebracht, maar ook de bestaande natuur uitgebreid.

Vierde kwartaal 2023: Bolivia

Het ArBolivia-project van Sicirec, partner van Trees for All, is een van de oudste klimaatcompensatieprojecten ter wereld. Daarin worden lokale boeren geholpen om over te stappen op duurzame boslandbouw (agroforestry). Dankzij 7600 Samen voor Groen-bomen kunnen nog meer boeren getraind worden in duurzaam bosbeheer. Zo hopen we met elkaar nog veel meer klimaatbestendige bospercelen aan te planten!

Eerste kwartaal 2023: Fryslân

Begin 2023 gaan we het mooie Fryslân nog groener maken. Maar liefst 4166 Samen voor Groen-bomen gaan er de grond in, verspreid over verschillende dorpen en steden in de provincie, op het land van particuliere grondeigenaren.

De aanplant van nieuwe bomen en struiken is belangrijk om de unieke Friese landschappen te behouden en te versterken – en daarmee ook het leefgebied van talloze planten en dieren! Met dit project dragen we bovendien een boompje bij aan een groener agrarisch gebied én aan milieuvriendelijke landbouw.

Januari-februari 2023: Landgoed Nieuw Leeuwenhorst

We gaan 32 grote laanbomen planten. En wel op Landgoed Nieuw Leeuwenhorst; een 17e-eeuws landgoed met een bewogen geschiedenis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een groot deel van de eeuwenoude bomen gekapt om plaats te maken voor een tankgracht. Andere bomen zijn door ouderdom komen te vervallen. Samen met Stichting Trees for All en het Zuid-Hollands Landschap willen we nu de statige boomlanen op een aantal plekken herstellen, en een nieuwe laan toevoegen.

December 2022: Limburg

Komende december gaan we weer bomen planten in Limburg: 4.167 stuks! De locaties liggen verspreid door heel Limburg, in de gemeenten Venlo, Peel en Maas, Nederweert, Weert, Maasgouw, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul, Venray, Gennep, Horst aan de Maas en Gulpen-Wittem. In een periode van drie jaar worden daar in totaal meer dan 190.000 bomen en struiken aangeplant. Dit nieuwe bos draagt bij aan het ‘Actieplan 1 miljoen bomen’ van de Provincie Limburg, en levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de biodiversiteit, aantrekkelijkheid van het landschap, leefbaarheid en het vastleggen van CO2.

December 2021 en februari 2022: Noord-Brabant en Overijssel

Maar liefst 8.500 bomen gingen er de grond in. 4.166 daarvan plantten we in december 2021 in het Groene Woud. Daar worden op voormalig agrarische gronden inheemse boomsoorten aangeplant die kenmerkend zijn voor leembossen, zoals de haagbeuk, winterlinde en de fladderiep. Zo wordt de biodiversiteit versterkt. Denk aan zeldzame vlinders als het bont dikkopje en de kleine ijsvogelvlinder, en dieren zoals de boomkikker, otter en zwarte ooievaar!

In februari 2022 werden nog eens 4.436 bomen geplant in Overijssel. In Losser en Tubbergen worden nieuwe bossen aangelegd op voornamelijk voormalige landbouwgronden. 14 verschillende soorten bomen en struiken worden er geplant zoals de zwarte els, zachte berk en zoete kers, en de tweestijlige meidoorn, Gelderse roos en katwilg. Het gevarieerde bos levert het hele jaar voedsel en dekking voor veel diersoorten. Omdat de bossen met elkaar verbonden worden, kunnen de dieren zich bovendien veilig verplaatsen. En natuurlijk is ook het vastleggen van CO2 een belangrijk doel van deze bossen!

Nieuw in het Samen voor Groen-programma is dat we nu ook hebben bijgedragen aan stedelijke vergroening, en wel in Almere! Bomen zijn namelijk niet alleen belangrijk in het buitengebied, ook in de stad zijn ze van groot belang. Ze zorgen voor een betere waterhuishouding, een schonere lucht, een beter microklimaat en een groene leefomgeving. Kortom, ze verhogen de leefbaarheid voor mens én dier.

December 2020: Limburg + Oeganda

In december 2020 gingen er 4.500 bomen naar Limburg. Doel: CO2-reductie; versterking en uitbreiding van de biodiversiteit; vergroting van de aantrekkelijkheid van het landschap; en versterking en uitbreiding van het bosareaal in Nederland. Inheemse boomsoorten zoals de haagbeuk, winterlinde, zoete kers en beuk werden ingeplant met struikvormers als meidoorn en lijsterbes aan de bosranden om een mooie overgang te creëren van bos naar het omliggende open landschap.

Nog eens 4.500 bomen gingen naar Oeganda, naar het Kibale National Park, waar ontbossing enorme gevolgen heeft gehad voor planten, dieren én mensen. De Uganda Wild Life Authority (UWA) is gestart met een herbebossingsproject om het nationaal park terug te brengen in zijn originele staat en het ecosysteem te herstellen.

November 2020: Het Groene Woud in Noord-Brabant

In november 2020 plantten we namens reizigers en Arriva samen maar liefst 6.000 bomen in Het Groene Woud. In de Brabantse bossen van Het Groene Woud komen veel soorten planten en dieren voor. Vooral de zogenoemde leembossen hebben een hoge biodiversiteit, dankzij de relatief vochtige bodems waarop ze zijn ontstaan. Leembossen zijn zeldzaam, en bescherming en uitbreiding zijn hard nodig!

Maart 2020: De Pan in Noord-Brabant

Namens Samen voor Groen zijn er 5.000 bomen de grond in gegaan in bosgebied De Pan in Maarheze, waar een gemengd bos wordt aangelegd. Er werden verschillende boomsoorten aangeplant, zoals beuken, wintereiken, zomereiken, berken, winterlindes, zoete kersen, esdoorns en tamme kastanjes. Ook struiken als hulst en vuilboom kregen er een plek. Zo wordt de biodiversiteit van het gebied flink vergroot, en wordt De Pan het leefgebied van egels, hazen en reeën, maar ook vogelsoorten als de buizerd, wielewaal en boomklever.

November 2019: Kibale National Park in Oeganda

In november 2019 gingen er 5.000 bomen naar Oeganda, naar het Kibale National Park, waar ontbossing enorme gevolgen heeft gehad voor planten, dieren én mensen. De Uganda Wild Life Authority (UWA) is gestart met een herbebossingsproject om het nationaal park terug te brengen in zijn originele staat en het ecosysteem te herstellen. Je leest er meer over in de nieuwsrubriek.

November 2018: Hollandse Hout, Waalse Bos + tropen

30 november 2018 werden er alweer voor de derde keer Samen voor Groen-bomen geplant. Ruim 9.500 gingen er de grond in. Zo’n 3.750 in het Hollandse Hout; een bijzonder natuurgebied tussen Lelystad en de Oostvaardersplassen in Flevoland. Nog eens ca. 1.000 bomen waren voor het Waalse Bos. De resterende bomen lieten we groeien in de tropen, waar ze nog meer CO2 opnemen.

December 2017: Klinkenbergerplas + tropen

Al in december 2017 plantten we nog eens 3.000 Samen voor Groen-bomen, waarvan 1.500 in de Klinkenbergerplas bij Oegstgeest. De overige 1.500 bomen werden geplant in een speciaal project in de tropen, waar bomen sneller CO2 opnemen.

Maart 2017: Bentwoud + tropen

In maart 2017 hebben we de eerste 2.800 Samen voor Groen-bomen geplant. De helft daarvan, dus 1.400 bomen, in het Bentwoud; een nieuw natuur- en recreatiegebied tussen Zoetermeer/Benthuizen en Waddinxveen/Boskoop. De andere helft ging naar de tropen, waar bomen nog meer CO2 opnemen en de projecten werkgelegenheid opleveren voor de lokale bevolking.

Iedere keer zoeken we samen met Trees for All en het Nationaal Bossenfonds weer een nieuwe locatie.