Vergroen je reis,

doneer een boom

Waar planten we jouw boom?

De gespaarde bomen staan voor de helft in de tropen, waar ze sneller CO2 opnemen. De andere helft planten we in Nederland. Grotendeels in bestaande en voor iedereen toegankelijke bossen, voor een ander deel op kleinschaligere locaties. De bossen worden aangelegd met jonge bomen, met boomsoorten die behoren tot de Potentiële Natuurlijke Vegetatie. Soorten dus, die op de plek van aanplant van nature zouden kunnen groeien.

Wanneer, waar en hoeveel bomen zijn er geplant?

Maart 2017: Bentwoud + tropen

In maart 2017 hebben we de eerste 2.800 Samen voor Groen-bomen geplant. De helft daarvan, dus 1.400 bomen, in het Bentwoud; een nieuw natuur- en recreatiegebied tussen Zoetermeer/Benthuizen en Waddinxveen/Boskoop. Een gebied dat nog volop in ontwikkeling is, maar nu al de moeite waard is om regelmatig naar terug te keren. Je kunt er heerlijk wandelen, de hond uitlaten of op excursie gaan. Door het hele gebied mag je van de paden af en struinen door het bos. Om al struinend even aan de drukte van de Randstad te ontsnappen … De andere helft ging naar de tropen, waar bomen sneller CO2 opnemen.

 

December 2017: Klinkenbergerplas + tropen

Al in december 2017 plantten we nog eens 3.000 Samen voor Groen-bomen, waarvan 1.500 in de Klinkenbergerplas bij Oegstgeest. De Klinkenbergerplas is een voormalige zandwinlocatie die zich ontwikkelt tot een gevarieerd landschap waarin recreatie en natuur hand in hand gaan. De Klinkenbergerplas bestaat uit een kleine en een grote plas, en beslaat in totaal ongeveer 60 hectare. De kleine plas wordt zó ingericht dat de natuur een maximale kans krijgt; rond de grote plas krijgt recreatie meer prioriteit. De Samen voor Groen-bomen werden dan ook rondom de kleine plas geplant. De overige 1.500 bomen werden geplant in een speciaal project in de tropen. Niet alleen nemen bomen daar sneller CO2 op; het project versterkt ook nog eens de positie van de lokale bevolking.

Wat is de volgende boomplantlocatie?

November 2018: Hollandse Hout, Waalse Bos + tropen

30 november 2018 worden er alweer voor de derde keer Samen voor Groen-bomen geplant. Ruim 9.500 gaan er de grond in. Zo’n 3.750 in het Hollandse Hout; een bijzonder natuurgebied tussen Lelystad en de Oostvaardersplassen in Flevoland. Een verlaten stuk landbouwgrond van 79 hectare wordt daar omgevormd tot een aantrekkelijk bos met uitkijktorens en wandelpaden, waar je kunt genieten van prachtige inheemse boomsoorten als de walnoot, zoete kers, wintereik en linde. Nog eens ca. 1.000 bomen zijn voor het Waalse Bos. Een groot deel van dat bos is aangetast door de essentakziekte, waardoor veel bomen zijn afgestorven. Om onveilige situaties te voorkomen, worden die bomen gekapt. Maar wij plaatsen er nieuwe bomen voor terug! De resterende bomen laten we groeien in de tropen. Omdat ze daar sneller CO2 opnemen, maar ook omdat deze projecten de lokale bevolking steunen.

 

Iedere keer zoeken we weer een nieuwe locatie met Trees for All en het Nationaal Bossenfonds.

De projecten in de tropen

De temperatuur op aarde stijgt. Met als gevolg hitte, watergebrek, regen- en stormoverlast en stijgende zeespiegels. Door bomen te planten winnen we tijd terug. Want CO2-uitstoot kun je compenseren door bosprojecten. Omdat bossen in de tropen nog meer CO2 opnemen dan in Nederland, is het ook het meest effectief om daar de bomen te planten. Als we in die projecten de lokale bevolking een cruciale rol te geven, zorgen we er tegelijk voor dat degenen die het meest lijden onder klimaatveranderingen weer extra inkomsten kunnen genereren.

 

Trees for All heeft verschillende bosprojecten in de tropen. In deze bosprojecten van Trees for All kweekt de lokale bevolking de bossen op, en assisteert ze bij het uitplanten. Zo levert het project levert weer werkgelegenheid op.
De bomen die in 2016-2017 zijn gespaard, zijn geplant op de Filipijnen, waar Trees for All op de flanken van de inactieve vulkaan Mount Malindang werkt aan herstel en bescherming van bos. De nieuw gepaarde bomen in 2018 worden geplant in Bolivia. Dit project van Trees for All is gericht op het behoud en herstel van het milieu, en het verbeteren van de biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid. Tegelijkertijd zorgt het voor een betere sociaal-economische positie van de boeren daar.

 

Elk jaar bepalen we samen met Trees for All in welk project de bomen worden geplant.