Vergroen je reis,

doneer een boom

Waar planten we jouw boom?

Sinds 1 januari 2021 worden alle gespaarde bomen in Nederland in de grond gezet. Tot en met 2020 werd de helft van de bomen in de tropen geplant, waar bomen sneller CO2 opnemen. In Nederland planten we grotendeels in bestaande en voor iedereen toegankelijke bossen, voor een ander deel op kleinschaligere locaties. De bossen worden aangelegd met jonge bomen, met boomsoorten die behoren tot de Potentiële Natuurlijke Vegetatie. Soorten dus, die op de plek van aanplant van nature zouden kunnen groeien.

Wanneer, waar en hoeveel bomen zijn er geplant?

Vanaf 1 januari 2021 worden alle gespaarde bomen in Nederland geplant.

December 2020: Limburg + Oeganda

In december 2020 gaan er 4.500 bomen naar Limburg. Doel: CO2-reductie; versterking en uitbreiding van de biodiversiteit; vergroting van de aantrekkelijkheid van het landschap; en versterking en uitbreiding van het bosareaal in Nederland. Er komen inheemse boomsoorten zoals de haagbeuk, winterlinde, zoete kers en beuk. Ze worden ingeplant met struikvormers als meidoorn en lijsterbes aan de bosranden om een mooie overgang te creëren van bos naar het omliggende open landschap.

Nog eens 4.500 bomen gaan naar Oeganda, naar het Kibale National Park, waar ontbossing enorme gevolgen heeft gehad voor planten, dieren én mensen. De Uganda Wild Life Authority (UWA) is gestart met een herbebossingproject om het nationaal park terug te brengen in zijn originele staat en het ecosysteem te herstellen.

November 2020: Het Groene Woud in Noord-Brabant

In november 2020 planten we namens reizigers en Arriva samen maar liefst 6.000 bomen in Het Groene Woud. In de Brabantse bossen van Het Groene Woud komen veel soorten planten en dieren voor. Vooral de zogenoemde leembossen hebben een hoge biodiversiteit, dankzij de relatief vochtige bodems waarop ze zijn ontstaan. Leembossen zijn zeldzaam, en bescherming en uitbreiding zijn hard nodig!

Maart 2020: De Pan in Noord-Brabant

Alweer de vijfde boomplantdag! In bosgebied De Pan in Maarheze wordt een gemengd bos aangelegd. Er worden verschillende boomsoorten aangeplant, zoals beuken, wintereiken, zomereiken, berken, winterlindes, zoete kersen, esdoorns en tamme kastanjes. Ook struiken als hulst en vuilboom krijgen er een plek. Zo wordt de biodiversiteit van het gebied flink vergroot, en wordt De Pan het leefgebied van egels, hazen en reeën, maar ook vogelsoorten als de buizerd, wielewaal en boomklever. Namens Samen voor Groen zijn er 5.000 bomen de grond in gegaan!

November 2019: Kibale National Park in Oeganda

In november 2019 gaan we voor de vierde keer planten! Ditmaal gaan er 5.000 bomen naar Oeganda, naar het Kibale National Park, waar ontbossing enorme gevolgen heeft gehad voor planten, dieren én mensen. De Uganda Wild Life Authority (UWA) is  gestart met een herbebossingproject om het nationaal park terug te brengen in zijn originele staat en het ecosysteem te herstellen. Je leest er meer over in de nieuwsrubriek.

November 2018: Hollandse Hout, Waalse Bos + tropen

30 november 2018 werden er alweer voor de derde keer Samen voor Groen-bomen geplant. Ruim 9.500 gingen er de grond in. Zo’n 3.750 in het Hollandse Hout; een bijzonder natuurgebied tussen Lelystad en de Oostvaardersplassen in Flevoland. Nog eens ca. 1.000 bomen waren voor het Waalse Bos. De resterende bomen lieten we groeien in de tropen, waar ze nog meer CO2 opnemen.

December 2017: Klinkenbergerplas + tropen

Al in december 2017 plantten we nog eens 3.000 Samen voor Groen-bomen, waarvan 1.500 in de Klinkenbergerplas bij Oegstgeest. De overige 1.500 bomen werden geplant in een speciaal project in de tropen, waar bomen sneller CO2 opnemen.

Maart 2017: Bentwoud + tropen

In maart 2017 hebben we de eerste 2.800 Samen voor Groen-bomen geplant. De helft daarvan, dus 1.400 bomen, in het Bentwoud; een nieuw natuur- en recreatiegebied tussen Zoetermeer/Benthuizen en Waddinxveen/Boskoop. De andere helft ging naar de tropen, waar bomen nog meer CO2 opnemen en de projecten werkgelegenheid opleveren voor de lokale bevolking.

Iedere keer zoeken we samen met Trees for All en het Nationaal Bossenfonds weer een nieuwe locatie.