Vergroen je reis,

doneer een boom

Beammen foar Elkenien!

6 november 2022

Begin 2023 gaan we het mooie Fryslân nog groener maken. Maar liefst 4166 Samen voor Groen-bomen gaan er de grond in, verspreid over verschillende dorpen en steden in de provincie, op het land van particuliere grondeigenaren.

De aanplant van nieuwe bomen en struiken is belangrijk om de unieke Friese landschappen te behouden en te versterken – en daarmee ook het leefgebied van talloze planten en dieren! Met dit project dragen we bovendien een boompje bij aan een groener agrarisch gebied én aan milieuvriendelijke landbouw.