Vergroen je reis,

doneer een boom

Er gaan weer 5.000 bomen de grond in!

26 september 2019

7.500: zo veel bomen zijn er gedoneerd sinds de laatste boomplantdag in november. Als jij daaraan hebt bijgedragen, willen we je van harte bedanken! Inmiddels zijn er sinds de start van Samen voor Groen zo’n 23.000 bomen gespaard, waarvan er al 15.500 zijn geplant. En nu gaan we er weer 5000 planten! Dat doen we in november, en wel in Oeganda. Waarom daar? Omdat bomen er sneller CO2 opnemen en we tegelijk de leefomstandigheden van de lokale bevolking kunnen helpen verbeteren.

Regenwoud

Het Kibale National Park in Oeganda is een van de mooiste regenwouden in Oost-Afrika. Bomen kunnen er uitgroeien tot woudreuzen van wel 50 meter hoog. Maar door ontbossing in het verleden is deze groene oase niet meer wat het ooit was. Een herbebossingstraject moet het nationaal park terugbrengen in zijn originele staat en het ecosysteem herstellen. Samen voor Groen-partner Trees for All werkt daaraan mee; Uganda Wildlife Authority is verantwoordelijk voor het beheer en behoud van het bos.

Herstel van het ecosysteem

In de jaren na zijn onafhankelijkheid kende Oeganda een paar decennia lang een schrikbewind. Mensen die niet tot de bevoorrechte stammen behoorden moesten wegvluchten, en zochten bescherming in de bossen en bergen. Om daar te kunnen overleven, werden bomen gekapt en akkers en weiden aangelegd in natuurgebieden. In de jaren 90 veranderde het land in een vreedzame democratie. De regering hielp de vluchtelingen om een nieuwe vorm van bestaan op te bouwen. De mensen vertrokken, en de akkers en weiden raakten weer begroeid. Helaas niet met bomen maar met metershoog olifantsgras, waarna er niets anders meer wilde groeien. Dat verdwenen deel van het regenwoud, met al die bijzondere planten en dieren, kwam niet vanzelf terug. In die tijd is Uganda Wild Life Authority (UWA) gestart met een herbebossingproject om het nationaal park terug te brengen in zijn originele staat en het ecosysteem te herstellen. Sinds 2018 helpt Trees for All daaraan mee – en wij nu ook! De doelen zijn: herstellen van het tropisch regenwoud; verbeteren van het klimaat door de CO2-opslag te vergroten; verbeteren van de leefomstandigheden van de lokale gemeenschappen; en het vergroten van het bewustzijn van de lokale bevolking van duurzame landbouw en bosbeheer.

Spaar mee voor Nederland!

5.000 bomen voor dit mooie project in Oeganda is natuurlijk heel goed, maar we hopen maart volgend jaar weer minstens zo veel bomen te kunnen planten in Nederland! Waar, dat hoor je nog. Maar we hebben dus nog 2.500 bomen te gaan ! Help je (weer) mee?